NOVÝ JIČÍN – MUZEUM KLOBOUKŮ+ HRAD STARÝ JIČÍN

Termín:  14.5.2022,   22.10.2022    ( sobota )

Cena zájezdu: 590,-Kč/dospělá osoba, 540,-Kč/dítě do 15 let

Program:

  •  odjezd v ranních hodinách (cesta do Nového Jičína cca 1 hod.)
  • v dopoledních hodinách prohlídka „ Muzea klobouků “ (Vstupné: 40 Kč/dosp. osoba, 20 Kč/děti 6-15 let, senioři od 65 let, studenti do 26 let (po předložení platného průkazu), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P spolu se svým doprovodem, děti do 6 let vstup zdarma. Doba prohlídky : cca 1 – 1,5 hod. (bez průvodce), po prohlídce individuální program – čas na oběd apod.,
  • po obědě odjezd na hrad Starý Jičín – prohlídka hradu (vstupné: osoba nad 18 let/ 30 Kč, děti od 6 let/10 Kč, senioři nad 65 let/20 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.
  • po prohlídce individuální program cca 1 hodina
  • Odjezd domů

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: vstup do Muzea klobouků (40 Kč/dosp. osoba, 20 Kč/děti 6-15 let, senioři od 65 let, studenti do 26 let (po předložení platného průkazu), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P spolu se svým doprovodem, děti do 6 let vstup zdarma), vstup do hradu Starý Jičín (osoba nad 18 let/ 30 Kč, děti od 6 let/10 Kč, senioři nad 65 let/20 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma), stravování, ostatní vstupy, pojištění proti stornu v ČR 30 Kč/os/den, případné testování požadované MZ ČR a PL (samoplátci), příplatky za jiná svozová místa (viz. www.duhatour.cz)

Trasa: Opava, Ostrava, Karviná, Orlová, Ostrava, Frýdek – Místek, Příbor, Kopřivnice

(trasa se může měnit dle nástupních míst)

Informace o navštívených místech:

Muzeum klobouků  –  Expozice klobouků

Unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouku se nachází v prvním poschodí Návštěvnického centra. Kromě hlavního schodiště je prostřednictvím výtahu zajištěn i bezbariérový přístup. Vstupenky do expozice lze zakoupit v Turistickém informačním centru ve vstupní části Návštěvnického centra.

Při vstupu do expozice vás na trasu prohlídky nasměruje přehledné grafické schéma. Poutavou a zábavnou formou se seznámíte s jednotlivými fázemi pozoruhodného procesu výroby klobouků, Díky interaktivním prvkům zažijete aktivní prohlídku, při níž odhalíte kouzlo vzniku klobouku od prvotně získané suroviny po hotový a ozdobený výrobek. Poznáte také historii kloboučnictví a na závěr si ve tvůrčí dílně můžete zahrát i na kloboukového návrháře.

Expozice je rozdělena do tří částí:

  1. Technologie výrobního procesu – od králíka po klobouk

V úvodní části expozice se postupně seznámíte s technologickým postupem výroby klobouků. Prohlédnete si a na vlastní kůži vyzkoušíte proměnu materiálu v určitých fázích zpracování. Do pozoruhodného procesu výroby vás vtáhnou autentické videoukázky z jednotlivých úseků tovární výroby. Poznáte rovněž důležité mezníky a události spojené s kloboučnickou tradicí na Novojičínsku. Kromě historického panelu získáte doplňující informace ze světa klobouků i v promítacím koutku, kde si můžete spustit filmovou projekci podle vlastního výběru. Mimo jiné nabízí i sérii pohádek pro nejmenší návštěvníky. Expozici doplňují exponáty výrobních strojů.

  1. Ateliér (workshop)

Úpravě klobouků je věnována druhá část expozice. Na funkčních strojích vám předvedeme dotvarování pokrývek hlavy a lisování minikloboučků. Dospělí i děti si mohou vyzkoušet svou vlastní tvořivost a výtvarné nadání. Dostanete balíček se zmenšeným polotovarem a zdobením, z něhož si můžete vlastnoručně vytvořit originální suvenýr. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven dětský hravý koutek.

  1. Zkoušírna

Závěrečná část expozice nadchne všechny parádnice i milovníky klobouků. Ve zkoušírně budete moci vybírat z množství různých klobouků, čepic i doplňků k libovolnému zkoušení a hledání nejslušivějšího modelu. O tom, že na každou hlavu se najde klobouk, se přesvědčíte v 3D digitální zkoušírně. Vaši fotografii s kloboukem si můžete následně zaslat e-mailem, jako pozdrav přátelům, nebo nechat vytisknout na památku.

Vstupné: 40 Kč/dosp. osoba, 20 Kč/děti 6-15 let, senioři od 65 let, studenti do 26 let (po předložení platného průkazu), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P spolu se svým doprovodem, děti do 6 let vstup zdarma

Doba prohlídky : cca 1 – 1,5 hod. (bez průvodce)

Zřícenina hradu Starý Jičín

Starý Jičín je zřícenina hradu nad stejnojmennou obcí Starý Jičín v blízkosti města Nový Jičín. Hrad vznikl na konci 12. nebo na počátku 13.století. První písemná zmínka o něm pochází z 14. 7. 1240. Byl postaven na místě původní dřevěné tvrze a díky své strategické poloze a širokému výhledu do okolí plnil především vojenskou úlohu jako ochrana tzv. Jantarové stezky od Jadranu po Baltické moře. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž. V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje a dokumentů o hradě a panství Starý Jičín. Obec Starý Jičín nadále pokračuje v rekonstrukci hradních zdí  za finančního přispění z Ministerstva kultury v programu Záchrana kulturních památek.

Při návštěvě hradu můžete zdarma zaparkovat na parkovišti  “ u bývalého obecního úřadu “ a krytým dřevěným schodištěm, vystoupat až k Římsko-katolickému kostelu zasvěcenému sv. Václavovi, patronu země. Budova kostela je tvořena jednolodním objektem s polygonálně zakončeným neustoupeným presbytářem. K presbyteriu přiléhá drobná kaple, hrobka Deymů ze Stříteže, majitelů zdejšího panství. Západnímu vstupnímu průčelí dominuje vysoká, před samotnou hmotu kostela vystupující průchozí věž na čtvercovém půdoryse. Zvonové patro je od zbylé hmoty věže odděleno římsou. Věž je ukončena renesanční atikou. Vstupní barokní portál je ozdoben znakem Zenů z Dannhausenu. Od kostela Vás cesta povede až nahoru k hradu.

 

Pověsti o hradu

Pověst o bílé paní na hradě Starojickém

Též i Starojický hrad měl svou bílou paní. Byla prý to manželka posledního majitele rodu pánů z Kravař. Poprvé ji lidé uzřeli krátce poté, co mladičká hradní paní tak náhle zemřela a zanechala šestiletého synáčka. Seděla prý tehdy u postýlky spícího sirotka a hladila ho po vlasech. Od té doby se objevovala v noci na hradě častěji. Nikoho nelekala ani nestrašila. Vážně přecházela v bělostném rouše po hradbách a vlídně kynula každému, s kým se setkala. Její pouť končívala v hradním příkopu, kde chvíli postála u osamělé borovice a pak zmizela.

Pověst říká, že byla spatřena v době, kdy hrad byl již v rozvalinách. Tehdy si tam trhalo pastýřovo děvče kvítí těsně u strmé hradní zdi. Když se otočilo, spatřilo bílou paní, která mu rukou kynula, aby k ní přišlo. Sotva děvčátko poodešlo, bílá paní zmizela. V tom okamžiku zhroutila se s rachotem ta část hradu, kde děvčátko trhalo kvítí.A od těch dob se říká, že Starojická bílá paní je ochráncem hradu. Celé dny stává ve strážní věži, na noc se probouzí a prochází se po hradních zdecch

Výňatek z brožury Pověsti a též trochu pravdy o hradu Starojického, která je k dostání u pokladny.

Čertovy otisky

Na kamenité cestě, která vedla ke Starojickému hradu, asi 20 kroků za křížem, jsou ve skalnaté cestě dva otisky. Jsou prý to otisky čertova kopyta a hlavy. K těmto dvěma otiskům se pojí tato pověst:

Kdysi za dávných dob pořádal kníže, sídlící na Starojickém hradě, velikou hostinu. Najednou se rozzuřila nad krajem veliká bouře. V této bouři – již bylo pozdě v noci – přijel do hradu nějaký bohatý šlechtic a žádal o pohostinství. Poněvadž kníže viděl, jaký je nečas, a byl velmi pohostinný, poručil ihned, aby neznámého pustili a náležitě se o něj postarali. Když se neznámý šlechtic převlékl do čistého prádla, uvedli ho do hodovní síně. Knížeti se onen šlechtic velice zamlouval, a proto mu nebylo nikterak proti mysli, když se začal dvořit jeho dceři. Avšak jeho radost neměla trvat dlouho. Když zase tančil s princeznou, upadl ji na zem šátek. Rychle se pro něj shýbla a tu uviděla, že její společník má místo nohy kopyto. Zavrávorala a klesla ve mdlobách k zemi. Z úst se jí vydral křik – ĎÁBEL!!!

Všichni se křižovali a strnuli hrůzou. Toho okamžiku využil neznámý a rychle zmizel z hodovní síně. Sedl na koně a rychle ujížděl od hradu dolů. Tu náhle spatřil před sebou kříž. To se mu stalo osudným. Ztratil rovnováhu a střemhlav sletěl z koně. Náraz byl tak prudký, že po jeho dopadu zůstaly jeho hlava a kopyto vyznačeny ve skále a jsou tam dodnes.

Výňatek z brožury Pověsti a též trochu pravdy ode hradu Starojického, která je k dostání u pokladny strážní věže

Odvážný hledač pokladů

Na starojickém hradě byl za dřívějších časů ukryt veliký poklad. O tom slyšel jeden chudý sedláček ze Šenova a myslel si: Snad se mi podaří to zlato získat. Od těch časů, jak jen trochu mohl, už byl na Starém Jičíně, prolézal tam kdejaké místo a pátral po pokladu. Při tom narazil jedenkrát na jeskyňku. Vchod do ní hlídal trpaslíček.

Začal k němu mluvit:  „Dobrý člověče, slituj se nade mnou a mými bratry. Zlý kouzelník nás zaklel k tomu, abychom všechny poklady, které hora v sobě chová, mu hlídali. Když nás vysvobodíš, všechny ti budou patřit.“

Sedlák přivolil udělat všechno, co je třeba k vysvobození a trpaslík ho vedl temnou chodbou do velikého sálu, kde seděl uprostřed ctihodný stařec. Tu mu podal hůlčičku a poručil mu, aby starci vous odebral. Sotvaže sedlák s prací započal, ozvala se z dálky hudba. Byla silnější a silnější a brzy na to vtáhl do síně zástup jezdců. Za tímto zástupem se hnal mužíček na strašlivě chrochtajícím divokém kanci. Sedláček, který dosud neprojevoval žádný strach, byl nyní trpaslíky veden do malé jeskyně. Tu osvětlovala záře ohně, který byl v rohu této místnosti a tu mu poručili vykopat hlavu mrtvoly hluboko v zemi ležící. Té hlavě musil zuby vyjmout a vhodit je do ohně. Hned, jak ten rozkaz vyplnil, zazněla strašlivá rána. Zalehlo mu od ní v uších a upadl do bezvědomí. Když se probral, spatřil, že leží na úpatí Starojického kopce. Před ním stál trpaslík. Držel v ruce klobouk plný vzácných skvostů.  „Přijmi odměnu za tvou odvahu,“ pravil a zmizel.

Výňatek z brožury Pověsti a též trochu pravdy ode hradu Starojického, která je k dostání u pokladny.

https://www.hradstaryjicin.cz/povesti-o-hradu-starojickem

Romantická hradní zřícenina je celoročně přístupná zdarma. Pokud se rozhodnete navštívit zrekonstruovanou strážní věž s rozhlednou, budeme zdvořile žádat o symbolické vstupné ve výši :

návštěvník nad 18 let – 30 Kč, děti od 6 let – 10 Kč, senioři nad 65 let – 20 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Výtěžek ze vstupného je kompletně využit na rekonstrukci a obnovu hradu.  

Ve strážní věži naleznete nejen historické dokumenty o panství Starý Jičín, dobové fotografie, kresby a maketu hradu, středověké erby, mučicí nástroje a zbytky keramiky, které byly nalezeny při archeologických vykopávkách přímo na tomto místě.

Díky třem dalekohledům, umístěných v oknech rozhledny ve strážní věži, můžete pozorovat hrad Hukvaldy a Helfštýn, které v minulosti hrály stejně důležitou roli strážních hradů na obchodní Jantarové stezce jako náš hrad. Mimo to můžete za dobrých podmínek uvidět Svatý Hostýn, Oderské vrchy, letiště Mošnov, Ostravu, Příbor, Frýdek Místek, Lysou horu a jiné.

Použití dalekohledů není dále nijak zpoplatněno.

 

31

 

 

 

 

 

 

 

167_0001 4

 

 

 

 

 

 

 

2 Klobouky