Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě (skanzen)- jednodenní zájezd

Termín:  21.5.2022    17.9.2022    ( sobota )

Cena zájezdu: 540,-Kč/dospělá osoba, 490,-Kč dítě do 15 let

Program:

·        odjezd v ranních hodinách (cesta do Rožnova cca 1,5 hod.)

·        v dopoledních hodinách prohlídka části skanzenu „ Dřevěné městečko“, po prohlídce individuální program – čas na oběd apod.

Doba prohlídky : 50 minut individuálně Vstupné: 100 Kč/dosp. osoba, 80 Kč/snížené vstupné (studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, 50 Kč/dítě 6-15 let

·        po obědě prohlídka další části skanzenu „Valašská dědina“

Doba prohlídky: cca 120 minut individuální prohlídka Vstupné: 100 Kč/dosp. Osoba, 80 Kč/snížené vstupné (studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, 50 Kč/dítě 6-15 let

·        po prohlídce individuální program cca 1,5 hodiny

·        Odjezd domů

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: vstup do skanzenu (100 Kč/dosp. osoba, 80 Kč/snížené vstupné (studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, 50 Kč/dítě 6-15 let), stravování, ostatní vstupy, pojištění proti stornu v ČR 30 Kč/os./den, případné testování požadované MZ ČR (samoplátci), příplatky za jiná svozová místa (viz. www.duhatour.cz)

Trasa: Opava, Ostrava, Karviná, Orlová, Ostrava, Frýdek – Místek, Příbor, Kopřivnice

(trasa se může měnit dle nástupních míst)

Dřevěné městečko

Dřevěné městečko je nejstarší částí Valašského muzea v přírodě. Rozkládá se v rovinatém terénu městského parku. Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 1925 a od tohoto roku se postupně rozvíjí dodnes. Návštěvníkům ukazuje podobu historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb přenesených především z rožnovského náměstí a širšího okolí. Několik roubených objektů zde bylo postaveno podle existujících i zaniklých předloh. Nahlédnete zde do způsobu bydlení a života v malém městě v období od poloviny 19. až po první čtvrtinu 20. století.

Služby v areálu

  • možnost jednoduchého občerstvení v kavárně a ve stáncích nebo ochutnání tradičních jídel v hospodách – provoz stánků a kavárny je pouze sezonní
  • WC včetně bezbariérového, přebalovací pulty
  • možnost nekomerčního fotografování exteriérů a interiérů
  • návštěva se zvířetem opatřeným vodítkem a náhubkem je možná pouze do exteriérů areálu

V areálu je přísně zakázáno rozdělávat otevřený oheň a kouřit mimo vyhrazená místa. Kouřit je dovoleno na podsíňcích hospod.

Doba prohlídky : cca 50 minut, individuální prohlídka

Vstupné: 100 Kč/dosp. Osoba, 80 Kč/snížené vstupné (studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE), 50 Kč/dítě 6-15 let

 

Valašská dědina

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Svou členitostí připomíná podobu mnohých skutečných vesnic, rozkládajících se na úbočích Beskyd, jak je známe ještě z počátku 20. století. Soubor dřevěných staveb nechává návštěvníka nahlédnout do každodenního života lidí valašské vesnice v období od konce 18. století do 50. let 20. století. Většina staveb, které zde uvidíte, jsou originály převezené z původních míst. Naleznete tady také kopie nebo vědecké rekonstrukce objektů, postavené na základě historicky doložených faktů. Uspořádání zemědělských dvorů a situace v interiérech jsou vytvořené podle historických událostí a skutečných příběhů konkrétních rodin, zjištěných při archivních a terénních výzkumech.

Ve Valašské dědině uvidíte vedle prostých dřevěnic chudých obyvatel také zemědělské usedlosti zámožnějších sedláků s obytnými domy a hospodářským zázemím – stodolami, chlévy a ovčíny. Podíváte se do interiérů větrného mlýna, kovárny či kolárny a v chalupách najdete pracovní nástroje dalších řemeslníků, např. tkalce, ševce nebo provazníka. V areálu nechybí ani veřejné stavby, které ke společenství vesnice náleží – škola, kostel a hospoda.

Během letní sezony jsou některé chalupy obydleny tetičkami a dalšími osobami, které Vás seznámí s každodenním životem a osudy jejich obyvatel. V zimním období jsou chalupy uzavřené, Valašská dědina Vás však zve k příjemné procházce po celý rok.

Během roku se zde koná řada tematických programů zaměřených na lidové zvyky, dětské hry, výuku ve staré škole, tradiční způsoby zemědělského hospodaření, salašnictví a řemesla.

Valašskou dědinu si můžete projít také netradičně zábavnou a zároveň poučnou formou s hledačkou nebo s tištěným tematickým okruhem v ruce.

Hledačky:  (odkazy)

Krok za krokem dědinou, jdeme s ovčí rodinou   https://www.nmvp.cz/file/72d551b1e86a3486b65100a491e792ce/2212/d%C4%9Bdina_web_ovce_2019.pdf

Podívej se, jak to bylo, když se na dědině žilo …

https://www.nmvp.cz/file/b36a5cd269580ccdac866e165c6128a3/2214/d%C4%9Bdina_web_zima_2019.pdf

Tematické okruhy:

Od trnky ke vdolku

https://www.nmvp.cz/file/bf95353cbfabed47de21a802ed82f2b6/2213/d%C4%9Bdina_web_trnky2019.pdf

Příběh Janka, pasáčka ovcí

https://www.nmvp.cz/file/fd2d95f4c5a5da3d7728eaebfe11942e/2570/P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh%20pas%C3%A1%C4%8Dka%20Janka.pdf

Doba prohlídky: cca 120 minut, individuální prohlídka

Vstupné: 100 Kč/dosp. Osoba, 80 Kč/snížené vstupné (studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE), 50 Kč/dítě 6-15 let

(Popis čerpán z oficiálních stránek Valašského muzea v přírodě)