Chorvatsko od 9. 4. ruší téměř všechna covidová opatření. Ke vstupu nebude třeba žádný certifikát bezinfekčnosti (jako před covidem). Stejně tak platí, že ani Česká republika již nevyžaduje žádné návratové testy.

Čerpáno z: 

  https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

 

COVID 19 – aktuální podmínky cestování do Chorvatska a návratu do ČR

02.05.2022 / 15:00 | Aktualizováno: 02.05.2022 / 15:11

Čeští občané cestující do Chorvatska jsou osvobození od povinnosti prokázat se na hranicích potvrzením o bezinfekčnosti.

VSTUP NA ÚZEMÍ CHORVATSKA

Ode dne 1. května 2022 byla zrušena ochranná opatření týkající se překračování chorvatských státních hranic. Od tohoto data je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. stejným způsobem jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

Upozorňujeme, že do Chorvatska mohou čeští občané vstoupit s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Platí to jak pro dospělé osoby, tak i pro děti.
OČKOVANÉ OSOBY

Od 1. května 2022 je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

TESTOVANÉ OSOBY

Od 1. května 2022 je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Od 1. května 2022 je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

DĚTI

Od 1. května 2022 je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Není nutné vyplňovat příjezdový epidemiologický formulář EnterCroatia.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje:

  • povinné nošení roušek nebo respirátorů ve všech zdravotnických zařízeních
  • povinné nošení roušek ve všech zařízeních sociální péče (např. domovy důchodců apod.)

Další opatření týkající se zamezení šíření nákazy COVID 19 byla ke dni 09.04. 2022, v důsledku zlepšení se epidemiologické situace v Chorvatsku, zrušena.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních  turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

TRANZIT

Od 1. května 2022 je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska a tranzit bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Podrobné informace o návratu z Chorvatska do ČR naleznete v článku Pravidla návratu do České republiky.

 

Věříme, že tedy cestování do této oblíbené destinace bude i v budoucnu již bez restrikcí, nicméně doporučujeme sledovat před cestou portál MZV ČR:

https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html