Romantický výlet lodičkou po řece Cetině, během plavby spatříte rozličnost nejen vegetace, ale také mnoho živočichů včetně sladkovodních želviček. Plavba trvá cca 1 hodinu. Přestávka před zpáteční cestou je na „Radmanových mlinicích“ (cca 0,5 hod.), kde je možnost občerstvení a procházky podél řeky.

Cena: cca 80,- Kn/dosp. osoba, 40,- Kn/dítě do 10 let (+35,- Kn/dosp. osoba, 15,- kn dítě do 10 let autobusová doprava do Omiše a zpět). Pouze pro oblast Ruskamen.