Romantický výlet lodičkou po řece Cetině, během plavby spatříte rozličnost nejen vegetace, ale také mnoho živočichů včetně sladkovodních želviček. Plavba trvá cca 1 hodinu. Přestávka před zpáteční cestou je na „Radmanových mlinicích“ (cca 0,5 hod.), kde je možnost občerstvení a procházky podél řeky.