Drážďany

Drážďany

Termín: 07. 12. 2019
Cena: 990,- Kč/dosp. osoba

                                       940,- Kč/ dítě do 15 let a senioři 55+

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)

Zájezd není poznávací, je zaměřen pouze na adventní trhy.