vanocni trh Bratislava

Termín: 01. 12., 08. 12., 15. 12. 2018
Cena: 740,- Kč

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)