vanocni trh Bratislava

Termín: 07. 12., 14. 12. 2019
Cena: 690,- Kč

640,- Kč/dítě do 15 let + senioři 55+

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)