Adventní Budapešť

Adventní Budapešť

 

Termín: 1.12.2018

Cena: 690,- Kč/dosp.osoba

640,- Kč/dítě do 15 let + senioři 55+

Termín:  08. 12., 15. 12. 2018

Cena: 890,- Kč/dosp. osoba

840,- Kč/dítě do 15 let + senioři 55+

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)

Zájezd není poznávací, je zaměřen pouze na adventní trhy.