ADVENTNÍ kRAKOW

ADVENTNÍ kRAKOW

 

Termín:  30.11., 07. 12., 14. 12., 21.12. 2019

Cena: 590,- Kč/ dosp.osoba

540,- Kč/ dítě do 15 let a senioři 55+

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)

Zájezd není poznávací, je zaměřen pouze na adventní trhy.