adventní Vídeň

adventní Vídeň

Termín:    7. 12.,   14. 12.,   21.12. 2019

Cena: 690,- Kč/ dosp. osoba

640,- Kč/dítě do 15 let a senioři 55+

 

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)

Zájezd není poznávací, je zaměřen pouze na adventní trhy.