adventní Vídeň

adventní Vídeň

Termín:  08. 12.,

                                                                                                    Akční cena

                                                                                    550,-Kč dosp. osoba,

                                                                     500,-Kč/ senior nad 55 + a dítě do 15 let.

15. 12., 22.12. 2018
Cena: 690,- Kč/ dosp. osoba

640,- Kč/dítě do 15 let a senioři 55+

 

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna (lze sjednat v CK)

Zájezd není poznávací, je zaměřen pouze na adventní trhy.