SLOVENSKO + UKRAJINA + POLSKO 

6-ti denní poznávací zájezd

velký okruh za nejkrásnějšími památkami, tradicemi a skvělým jídlemKošice, Užhorod, Ľvov, Krakovubytování v kvalitních hotelích se snídaněmi, zkušený český průvodce

Termín:              07.05. – 12.05.2020           06.10. – 11.10.2020

Cena: 5.990,- Kč

Program zájezdu:

  1. den: odjezd brzy ráno z ČR na Ukrajinu přes Slo-vensko. Cestou se zastavíme v Košicích, kde si pro-hlédneme historické centrum města, které je největší městskou památkovou rezervaci na Slovensku. Hlavním prostorem je Hlavné námestie s dominantou města gotickým Dómem sv. Alžbety, který je zároveň i největ-ším kostelem na Slovensku. Uvidíme taky Urbanovou věž ze 14. století, Kapličku sv. Michala nebo park se zpívající fontánou. Odpoledne odjedeme na Ukrajinu, kde se ubytujeme ve městě Užhorod.
  1. den: po snídani se vydáme poznávat Užhorod – nej-větší město Zakarpatské Ukrajiny. V Užhorodě nalezneme velké množství českých stop (ve 30. letech 20. století tu žila velká česká komunita). V průběhu dne navštívíme Užhorodský hrad, Zakarpatské krajské muzeum, dřevěný kostel sv. Michala, Katedrálu povýšení svatého kříže, impozantní stavbu Chrámu Krista Spasitele nebo taky Synagogu (sídlo filharmonie) postavenou v Maurském stylu. Můžeme taky usednout do některých místních kaváren a vychutnat si nádech atmosféry první ČSR. Večer se vydáme zpět na hotel. Nocleh.
  1. den: po snídani náš autobus nabere směr Ľvov. Cestou se zastavíme v městě Mukačevo – 2. největší město Zakarpatské Ukrajiny. Navštívíme mukačevský hrad Palanok, který byl téměř celý zrekonstruován. Potom se vydáme na příjemnou procházku rekonstruovaným centrem města, kde si prohlédneme pravoslavný i římsko-katolický kostel, radnici „Bílý dům“ ve stylu manýrismu, případně klášter sv. Mikuláše. V odpoledních hodinách odjedeme do Ľvova, kde se ubytujeme. Nocleh.
  1. den: po snídani se vydáme do centra Ľvova, kterému se říká Jeruzalém východní Evropy. Za své město ho považují Poláci i Ukrajinci, před lety byl ale taky zčásti židovský i rakouský. Je to jedno z nejkrásnějších míst na Ukrajině. Jeho historické centrum s katolickými, pravoslavnými, řeckokatolickými i arménskými kostely nebo Lvovskou operou, se formovalo za panování polských králů a Habsburků a dnes je celé na seznamu památek UNESCO. Po celodenní prohlídce města se odebereme zpět na hotel. Nocleh.
  1. den: po snídani nastoupíme do našeho autobusu, který nás zaveze do další země našeho putování – Polska. Po překročení hranice zastavíme na krátkou prohlídku historického města Przemysl. Je to město mnoha kultur, se světskými a sakrálními památkami, kterým vévodí částečně gotická a barokní katedrála se zázračnou alabastrovou soškou Matky Boží Jackové z 15. stol. Poukončení prohlídky povede naše cesta ke Královskému městu Krakovu, kde se ubytujeme. Nocleh.
  2. den: Snídaně. Prohlídka Krakova (UNESCO) – královský zámek Wawel s majestátní katedrálou, Královská cesta, chrám p. Marie s největším gotickým oltářem na světě, tržnice Sukiennice, městská brána Barbakan, Collegium Maius, variantně muzeum Czartoryjskych, židovská čtvrť Kazimierz. V podvečerních hodinách cesta zpět do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem (WC, občerstvení), 5 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3*** se snídaněmi, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, vstupy do navštívených objektů.

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.990,- Kč.

Doporučené kapesné: cca 70,- Euro

Hrad Wawel Krakow

Hrad Wawel Krakow

město Lvov

město Lvov

Užgorod

Užgorod