NEPÁL se zajímavým okruhem s česky mluvícím průvodcem.

Káthmándú – Pátan – Pašupatináth – Boudhanath – Pókhara jezero Phewa Tal – NP Chitwan – Bhaktapur – Nagarkót – Dakshinkali – Swayanbunáth

PROGRAM:

 1. den: Setkání účastníků na letišti v Praze, odlet do Dubaje, přestup a odlet do Káthmándú
 1. den: Přílet do Káthmándú, transfer do hotelu, ubytování, odpočinek, vycházka do čtvrti Thamel, možnost zajištění večeře, nocleh.
 1. den: Snídaně, společná pěší prohlídka hlavního káthmándského náměstí Durbar Square s mnoha starými a slavnými stavbami – Hanuman Dhoka –  bývalé sídlo královské rodiny Nepálu (část stavby pochází ze 16. století), východní brána paláce je známá jako brána Hanumana – opičího boha. V paláci je celá řada historických budov – Basantpur Tower, Tribhuvam muzeum, Panch Mukhi Hanuman Mandir… prohlédneme také další chrámy, sochy a nejstarší dřevěné stavby ve městě – Kasthamandap („motorest“ pro obchodníky na historické obchodní cestě do Tibetu z 12. stol.). Dále si můžete prohlédnout  Kumari Chowk – dům bohyně Kumari, možnost oběda v restauraci, po poledni návrat k hotelu a odjezd do královského města Pátan  – dříve královské město,  prohlídka náměstí Durbar Square s chrámy a paláci (UNESCO), návrat do Káthmándú, nocleh.
 1. den: Snídaně, odjezd mikrobusem do Pašupatináthu (UNESCO) – hinduistického chrámového komplexu zasvěceného bohu Šivovi, kde budete svědky pohřebních obřadů u posvátné řeky Bagmati – na kamenných ghátech se za asistence pozůstalých i turistů spalují pod širým nebem mrtví. Pašupatináthem nás bude provázet také mnoho sádhuů /svatých mužů/ pod dohledem místních opic, které obývají toto místo. Po obědě v blízké restauraci (fakultativně), přejezd do Boudhanathu, nazývaného Malý Tibet, jednoho z nejposvátnějších buddhistických míst, prohlídka stúpy Boudhanath obklopené velkým počtem obchodů, obchůdků, buddhistických škol a klášterů. V podvečer návrat mikrobusem zpět do hotelu, možnost večeře v blízké restauraci. Večerní procházka  uličkami města s řadou obchůdků se suvenýry, oblečením, vonnými tyčinkami…, ubytování.
 1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd místním autobusem do 160 km vzdálené Pókhary, cestou můžete obdivovat  překrásnou přírodou, zastávky na občerstvení a individuální oběd. Po příjezdu do Pókhary se ubytujete v hotýlku blízko jezera a po krátkém odpočinku se projdeme do obchodní čtvrti města se spoustou obchůdků a restaurací (individuálně večeře), nocleh.
 1. den: Po snídani se projdete  k jezeru Phewa Tal, kde nás bude čekat  projížďka lodičkami. Vedeni místním lodivodem můžete obdivovat  zasněžené velehory Himaláje s masivem Annapuren a majestátnou posvátnou horou Machapuchare . Po příjezdu na druhý břeh jezera se projdete  k pagodě World Peace s nezapomenutelným výhledem na okolní hory. Po poledni se vrátíte do Pókhary, odpoledne osobní volno. Fakultativně je možné zajistit prohlídku tibetské vesnice s lámaistickým klášterem za městem a procházka po mostě zavěšeném vysoko nad řekou…, nocleh.
 1. den: V brzkých ranních hodinách snídaně, po ní Vás taxi zaveze na autobusové nádraží, odkud odjedeme do královského národního parku Chitwan poblíž indicko-nepálské hranice. Po příjezdu se ubytujete v hotýlku,  ve kterém se také budete stravovat. Odpoledne návštěva vesnice. Navštívíte obydlí místních obyvatel a seznámíte se se způsobem jejich života. Závěr procházky ukončíte nezapomenutelným pohledem na západ slunce. Poté se vrátíte do hotelu na večeři, po které se přesunete na  folklórní program s typickým „tancem páva“, návrat do hotelu.
 1. den: Snídaně, výlet v kánoích po řece s pozorováním rozmanitých druhů ptáků a volně žijících krokodýlů, procházka džunglí ve stopách divokých slonů, tygrů, medvědů a nosorožců, návštěva sloní farmy. Poté se vrátíte do hotelu na oběd, po kterém můžete absolvovat  jedinečný zážitek – koupání se slony – na sloním hřbetu si můžete vychutnat  mnohonásobnou sprchu ze sloního chobotu a zároveň projížďku za divokými nosorožci do pralesa. Plní zážitků  se večer vrátíte do hotelu na večeři a nocleh.
 1. den: Po snídani  odjezd autobusem zpět do Káthmándú, ubytování ve stejném hotelu jako na začátku programu, volné odpoledne na odpočinek, nákupy apod., možnost zajištění večeře, nocleh.
 1. den: Po snídani odjezd do Bhaktapuru – 3. největšího města Nepálu, centra mnoha uměleckých řemesel, zejména hrnčířství. Prohlídka města – náměstí Durbar Square (UNESCO), palác královské rodiny, kde do roku 1769 sídlila královská rodina, nejvyšší pagoda Nepálu Nyatapola zasvěcená bohyni Siddhi Lakshmi a chrám Duttatrya z roku 1427, který je údajně nejstarší stavbou v tomto městě. Po obědě (fakultativně), se vydáte mikrobusem do Nagarkótu (2000 m n.m.), kde se ubytujete v hotelu, možnost zajištění večeře, nocleh.
 1. den: Ranní pozorování východu slunce nad vrcholy Langtang Himaláje,  Makalu, Cho Oyu a Himaláje s Mt. Everestem ze střechy hotelu, kde také posnídáte. Dopoledne strávíte horskou procházkou a ještě před obědem se vydáte místním autobusem zpět do Bhaktapuru a dále do Káthmándú, možnost zajištění večeře, nocleh.

 

 1. den: Po snídani se vydáte na hodinovou jízdu místním autobusem do vesnice Kakshin Kali. Na tomto místě budeme svědky náboženských obřadů, při kterých jsou obětována zvířata (kohouti, kozy…). V podvečer se vrátíte do Káthmándú, kde přenocujete.
 1. den: Po snídani se vydáte pěšky k jednomu z největších, nejnavštěvovanějších a nejznámějších míst pro buddhisty i hinduisty v Nepálu – Swayanbunáthu  zvaného Opičí chrám. Komplex se skládá z  různých svatyní a chrámů, z nichž některé pocházejí z období Licchavi. Tibetský klášter , muzeum a knihovna jsou novějšími doplňky. Místo má dva přístupové body: dlouhé schodiště s 365 schody, které vedou přímo k hlavní plošině chrámu, která je od vrcholu kopce na východ; a silnice kolem kopce z jihu vedoucího k jihozápadnímu vchodu. Na všech místech se třepotají  modlitební praporky a točí se modlitební mlýnky. Odpoledne se vydáte zpět k hotelu a čeká Vás poslední večer v Nepálu
 1. den: Snídaně, transfer na letiště, odlet do Dubaje a Prahy nebo Vídně
 1. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

Poznámka:

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 5.000,- Kč/pobyt, vízum do Nepálu: 25,- USD (platí se hotově po příletu do Nepálu)

Doporučené kapesné: od 250,- USD na osobu (na jídlo a pití denně cca 20 USD, případně na fakultativní výlet, nákupy suvenýrů apod.)

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha/Vídeň – Káthmándú – Praha/Vídeň, letištní taxy a palivové příplatky, místní přepravu autokary a taxi, ubytování ve dvoulůžkových pokojích v turistických hotelích kat. 3* v Káthmándú, Pokhaře, Chitwanu a Nagarkotu se snídaněmi, v Chitwanu plná penze (bez nápojů), všechny výlety a vstupy uvedené v programu (včetně projížďky na slonech, návštěvy chrámu Dakshinkali, Nagarkótu a folklórního večera), služby česky hovořícího průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:

komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí +880,- Kč/os., vízum do Nepálu: 25,- USD (platí se hotově po příletu do Nepálu), výlety a jiné služby nad rámec programu (fakultativní), případnou odletovou taxu, spropitné.

S podrobnějšími informacemi se obraťte na naši cestovní kancelář, rádi zodpovíme, poradíme.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

nepál 8

nepál 7

nepál 6

nepál 5

nepál 4

 

 

nepál1

nepál 2

nepál 3