ČERNÁ HORA – KRÁSNÁ A TAJEMNÁ  poznávací zájezd pro každého

 Pojeďte s námi poznat překrásnou, přesto mnohým neznámou až tajuplnou zemi vklíněnou mezi masívy vysokých hor, které se táhnou od severu až k Jadranu, kde přímořská horská pásma jako by vycházela přímo z moře. Navštívíme malebné vysokohorské kraje, divoké hluboké soutěsky a necháme se uchvátit čarokrásným černohorským pobřežím. Budeme obdivovat nejen přírodní krásy a historické památky UNESCO, ale sblížíme se i s kulturou, historií a svérázností tohoto počtem malého, leč hrdého a srdečného národa Černohorců

Program zájezdu:

1.den: Odjezd z ČR časně ráno, přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny. Nocleh v Sarajevu.

2.den: Dopoledne prohlídka orientální části Sarajeva – Baščaršija, Gazi Husrevbegova mešita, místo atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Přejezd do Černé Hory údolím řeky Driny, kaňonem řeky Pivy do NP pohoří  Durmitor, ubytování v nejvýše položeném horském městečku Černé Hory –  Žabljak (1 450 m).

3.den: Pohodová procházka horskou krajinou k durmitorským jezerům – Crno, Zminje a Barno jezero s možností relaxace na čistém horském vzduchu. Pro zájemce možnost raftingu na řece Taře za poplatek.

4.den: Nenáročný výšlap na skalní zlom Ćurovac (1 625 m) s nejkrásnější vyhlídkou do hloubky kaňonu řeky Tary. Odpoledne lanovkou na Savin Kuk (2 313 m) s úžasnými výhledy do okolí, panoramatická vyhlídková cesta do sedla (1 907 m), rozloučení s Durmitorem v horské kolibě.

5.den: Ráno odjezd z Durmitoru se zastávkou u monumentálního mostu v kaňonu přes řeku Taru, průjezd tímto nejdelším a nejhlubším kaňonem Evropy – UNESCO (místy až 1300 m hluboký). Krátký přejezd do pohoří NP Biogradska Gora se stejnojmenným jezerem, které patří k nejkrásnějším a nejtajuplnějším na Balkáně. V okolí jezera se nachází jeden ze tří největších pralesů v Evropě. Možnost procházky kolem jezera. Přejezd k moři úchvatným kaňonem řeky Morača se zastávkou u pravoslavného kláštera Morača, průjezd hlavním městem Podgorica. Dojezd k moři a ubytování na černohorském pobřeží Jadranu.

6.den: Dopolední nádech orientu ve „městě duchů“ – Stari Bar. Odpoledne osvěžující výlet k největšímu balkánskému jezeru na černohorsko-albánském pomezí – Skadarskému jezeru s ptačí rezervací a unikátní jezerní vegetací. Možnost projížďky lodí po jezeře s koupáním na otevřeném jezeře v blízkosti skalního ostrůvku Grmožur s tureckou pevností. Oběd s ochutnávkou jezerních ryb v originální rybářské krčmě na skále nad jezerem. Večer společná návštěva starobylé noční Budvy, procházka uličkami starého města s hradbami, návrat pozdě večer na ubytování.

7.den: Kotorskými serpentinami s panoram. vyhlídkami na celou Boku Kotorskou do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí Njeguši, exkurze v sušárně vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka originálního pršutu a sýra. Dále do slavné Cetinje, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost v horách hlavním městem Černé Hory (dvorac – zámek posledního černohorského krále Nikoly z dynastie Petrovićů, Biljarda – vládní sídlo slav- ného vladyky Petra Petroviće Njegoše, Cetinjski manastir – klášter). Odtud pohořím NP Lovćen na vrchol (1 650 m) do mauzolea vladyky Njegoše, odkud je celá Černá Hora jako na dlani. Návrat serpentinami nad Budvou na ubytování.

8.den: Dopolední návštěva historické perly Boky Kotorské – starobylého města Kotor – UNESCO (hradby, katedrála sv. Trifuna). Odpoledne koupání a relaxace na pláži známého poloostrova Sv. Stefan, Miločer – bývalé letní sídlo srbské královské dynastie Karadjordjevićů (dnes luxusní hotel) s královskou pláží.

9.den: Fakultativně celodenní plavba lodí po Boce Kotorské z přístavu Tivat na ostrov Gospa od Škrpjela s prohlídkou poutního kostela-muzea, panoramatická plavba kolem Perastu – kdysi slavného města námořníků na otevřené moře kolem ostrůvku Mamula s unikátní mořskou pevností, koupání a relaxace na přírodní pláži Žanjice s fish piknikem. Pro zájemce za příplatek možnost návštěvy mořské jeskyně Plava špilja (Modrá jeskyně). Odpoledne plavba do Herceg Novi s prohlídkou historické části tohoto nejzelenějšího města na Jadranu s řadou pevností. Procházka nábřežím do lázeňského městečka Igalo. Odtud večer odjezd z Černé Hory.

10.den: Noční přejezd do ČR přes Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko. Příjezd na Ostravsko v odpoledních hodinách

Poznávací zájezd s dopravou autobusem a polopenzí

Termín zájezdupočet
dní/nocí
cena osoba v pokoji 1/2
11.06. - 20.06.202210/813 950,- Kč

Cena zahrnuje: 8x ubytování, dopravu klimatizovaným autobusem všechny výlety, polopenze průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh obědy plavby lodí vstupné jízdenky cca 100€ místní poplatek

 

 

Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.