Dvoudenní zájezd do Moravského krasu a okolí.

 

Termín : 22.9. – 23.9.2018

Cena : 1 990 Kč/ osoba

Program:

1.den:  prohlídka zámku v Blansku – muzeum Blanenska, ubytování v hotelu Skalní mlýn (u Moravský kras) , večeře, volný program.

2.den:  po snídani přesun vláčkem do Moravského krasu – prohlídka krasových jeskyní, plavba po řece Punkvě, nebo možnost jízdy lanovkou, individuální volno – oběd. Návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje : dopravu autobusem, 1 x ubytování v hotelu Skalní mlýn, 1 x večeře, 1 x snídani, průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje : vstupy ( zámek Blansko – muzeum Blanenska – 80 Kč / dosp.os., 40 Kč / dítě, student, senior), vláček 90 Kč / dosp.os., 60 Kč / dítě, student, senior, lanovka 160 Kč / dosp.os., 100 Kč / dítě, student, senior, Punkevní jeskyně – 180 Kč / dosp.os, 160 Kč / senior, student, 100 Kč / děti.

Blansko zámek