TO NEJLEPŠÍ Z MAKEDONIE

Skopje, Kaňon Matka, klášter sv. Andreje, Tetovo, klášterní komplex Arabati Baba Teke, Ohrid a Ohridské jezero, pevnost Samuila, Bitola, Prilep, klášter sv. Nauma, prameny řeky Černý Drim…

Termín: 25.09. – 30.09.2020

Cena: 8.990,- Kč

Program zájezdu:

  1. den: v dopoledních hodinách se vydáme pohodlným autobusem přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Makedonie. Cestu nám zkrátí povídání zkušeného prů-vodce i bezva filmy.
  2. den: již ráno započne naše objevování státu Severní Makedonie. Nejdříve navštívíme hlavní město – Skopje, které bylo v minulosti významnou křižovatkou obchod-ních cest. Ve Skopje si prohlédneme náměstí Makedo-nie s památníkem Alexandra Velikého Makedonského, kamenný most přes řeku Vardar, navštívíme pevnost Kale i starou tureckou část Čaršija s bazarem, mešitami a řadou restaurací a obchůdků. Odpoledne budeme mít možnost využít lanovku na horu Vodno s Křížem tisíci-letí (údajně největší křesťanský kříž na světě, který je viditelný ze vzdálenosti až 100 km). Závěr dne budeme obdivovat nádhernou přírodu kaňonu Matka (přírodní a technický unikát, nejstarší umělé jezero v Makedonii), kde se můžeme také projet lodí v kaňonu. Příjemná pro-cházka nás zavede až ke klášteru sv. Andreje. V podve-čer se přesuneme na ubytování a večeři.
  3. den: po snídani se vypravíme do města Tetovo, které je centrem místní albánské menšiny. V Tetovu navštíví-me známou Malovanou mešitu s nádhernými exteriéry, klášterní komplex Arabati Baba Teke (známý také jako klášter dervišů ze 16. století). Odpoledne se přesune-me do města Ohrid (UNESCO), kde nás ohromí pevnost cara Samuila s hradbami a nádherným výhledem na Ohridské jezero. Navštívíme také kostel sv. Klimenta a sv. Panteleimona, kostel sv. Sofie se vzácnými freskami v interiéru a také antický amfiteátr. Odpoledne bude vě-nováno možnosti koupání v Ohridském jezeře. Večer se vrátíme na ubytování a dobrou večeři.
  4. den: odpočinutí a dobře nasnídaní budeme dnes objevovat krásy města Bitola s jeho historickým baza-rem Stara Čaršija, osmanské mešity, ulici Širok Sokak, pravoslavný chrám sv. Dimitrije a archeologický areál antického města Heraklea s amfiteátrem, římskými láz-němi, křesťanskou bazilikou a nádhernými mozaikami. Odpoledne přejedeme do města Prilep – bývalého sídla srbského císaře Štěpána Dušana, kde se vydáme turis-tickou stezkou k pevnostním věžím krále Marka – tzv. Markovi kuli. Večer se vrátíme do hotelu a povečeříme další z makedonských dobrot.
  5. den: po snídani přejedeme k Ohridskému jezeru (UNESCO), které je jedním z největších krasových jezer na světě a patří k nejhlubším jezerům na Balkáně (míst-ní mu říkají Ohridské moře). Cestou kolem jezera navští-víme klášter sv. Nauma s bohatou freskovou výzdobou a hrobem sv. Nauma. Loďkou se vydáme k pramenům řeky Černý drim (jediné řeky ústící do jezera, která je dlouhá jen 1 km a pramení z krasového dna). Možnost odpočinku a koupání v Ohridském jezeře. Večer návrat do hotelu a večeře.
  6. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet přímou linkou z Ohridu do Bratislavy nebo Vídně. Možnost zajištění do-pravy z Bratislavy nebo Vídně do Brna a dalších míst v ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem (WC, klimatizace, občerstvení), leteckou přepravu Ohrid – Bratislava/Vídeň včetně odbaveného zavazadla 20 kg a malého příručního zavazadla 10 kg (40x20x30 cm), 4 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3***, 4 x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, vstupy do navštívených památek a projížďky lodí, lanovky – cca 20,- Euro, transfer z Bratislavy nebo Vídně do Brna linkovým busem cca 250,- Kč/os.

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.490,- Kč

Makedonie_01macedonia-header