Vážení klienti.

Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme výhodné cestovní pojištění vhodné pro všechny naše zájezdy. Vybrané typy pojištění kryjí také storno zájezdu

(pojišťovna Vám vrátí až 80 % storno poplatku.)

Před případnou cestou MZV ČR doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Balíček pojištění COVID-19 TOP (Evropa – zóna 1 mimo ČR)  obsahuje základní cestovní pojištění

+ pojištění COVID-19 TOP

Rádi bychom Vás informovali, že jsme pro letošní sezónu přidali nový pojišťovací produkt, který velmi dobře podporuje současný prodej  pobytů v Evropě (zóna 1 mimo ČR).

Podařilo se nám pro naše klienty sjednat k základnímu pojištění kvalitní cestovní pojištění COVID-19 TOP, které je zcela ojedinělé na českém trhu. Toto pojištění dává našim klientům zásadní jistotu při cestování.

Pojištění COVID-19 TOP totiž zabezpečuje klienty při všech variantách onemocnění Covidem před cestou, ale i během pobytu v Evropě (zóna 1 mimo ČR). Pojištění stornovacích poplatků poskytne klientům krytí na COVID-19 i při odjezdu do tzv. červených zemí, tedy i v případech, kdy by náhodou cesta (do zemí zóny 1) nebyla českou vládou doporučována a tato cílová destinace by byla na vládním semaforu zařazena do červené kategorie.

ZÓNA 1

Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 1 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území těchto států: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán

 

Balíček pojištění KS5 a KS5+ je nejvyšší formou pojištění v situacích spojených s nemocí COVID-19

 

 80 Kč osoba / den/ KS5 (bez zimních sportů)

90 Kč osoba / den/ KS5+ (se zimními sporty)

 

Rozsah pojištění:

UNIQA pojišťovna nová (COVID 19)-1

      Balíček zahrnuje základní cestovní pojištění + následující situace

 • Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény
 • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí,
 • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
 • Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie-epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění
 • Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
 • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
 • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
 • Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie-epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění
 • Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou jízdenky v ekonomické třídě
 • Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (autobus, vlak)
 • rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
 • Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
 • Před případnou cestou MZV ČR doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Balíček pojištění KS5 a KS5+ připojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně pojištění storna zájezdu

(bez pojištění TOP COVID-19)

 

Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme výhodné cestovní pojištění vhodné pro všechny naše zájezdy. Vybrané typy pojištění kryjí také storno zájezdu

(pojišťovna Vám vrátí až 80 % storno poplatku.)

Balíček pojištění COVID-19 TOP (Evropa – zóna 1 mimo ČR)  obsahuje základní cestovní pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně pojištění storna zájezdu.

ZÓNA 1

Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 1 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území těchto států: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán

 

 50 Kč osoba / den/ KS5 (bez zimních sportů)

55 Kč osoba / den/ KS5+ (se zimními sporty)

Rozsah pojištění:

UNIQA pojišťovna nová (bez COVID 19)-1

Balíček pojištění storna zájezdu na území ČR

 

 • odpovědnosti za újmu na zdraví a věcí třetí osoby
 • pojištění náhrady dovolené 80% max však do výše PČ
 • pojištění stornovacích poplatků 80% max, však do výše PČ
 • pojištění zavazadel
 • úrazové pojištění (smrt následkem úrazu)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu)
 • úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+ nemoc)

 

30 Kč osoba / den / D3S

Rozsah pojištění:

UNIQA pojišťovna pojištění ČR-1