Vážení klienti.

Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme výhodné cestovní pojištění vhodné pro všechny naše zájezdy. Vybrané typy pojištění kryjí také storno zájezdu

(pojišťovna Vám vrátí až 80 % storno poplatku.)

Balíček pojištění KS5 a KS5+ připojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně pojištění storna zájezdu

ZÓNA 1

Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 1 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území těchto států: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán

 

 50 Kč osoba / den/ KS5 (bez zimních sportů)

70 Kč osoba / den/ KS5+ (se zimními sporty)

Rozsah pojištění:

pojistné plnění 20231pojistné plnění 20232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní pojištění – Informační dokument o pojistném produktu:

 

IPID_RS_cestovni_pojisteni info1IPID_RS_cestovni_pojisteni info2

 

Balíček pojištění storna zájezdu na území ČR

 

  • odpovědnosti za újmu na zdraví a věcí třetí osoby
  • pojištění náhrady dovolené 80% max však do výše PČ
  • pojištění stornovacích poplatků 80% max, však do výše PČ
  • pojištění zavazadel
  • úrazové pojištění (smrt následkem úrazu)
  • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu)
  • úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+ nemoc)

 

40 Kč osoba / den / D3S

Rozsah pojištění:

UNIQA pojišťovna pojištění ČR-1