Součástí každé smlouvy o zájezdu jsou všeobecné smluvní podmínky.