Termín:

07.12.2024           14.12.2024

Cena: 890,- Kč/dosp. osoba

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, služby průvodce (po příjezdu do místa určení průvodce provede klienty pouze po nejznámnějších místech, dále následuje individuální program) , pojištění CK
Ceny nezahrnují: komplexní cestovní pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna zájezdu: 50 Kč/osoba/den.

Nástupní místa:  Havířov, Ostrava –  Poruba, Ostrava – DK MO, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Brno

Zájezd není poznávací, je zaměřen pouze na adventní trhy.